Nauczyciele przedmiotów

 

Język polski

mgr Aneta Niewlaczyn

mgr Magdalena Ziomek

mgr Izabela Wyleżoł

mgr Alicja Podstolec

mgr Marta Glapiak

 

Język angielski

mgr Katarzyna Szaniawska-Mierucka

mgr Marzena Pełka

mgr Agnieszka Skrzypek

mgr Agnieszka Mazik

mgr Agnieszka Żurek

 

Język niemiecki

mgr Katarzyna Goleśny

mgr Aleksandra Krajewska

mgr Małgorzata Kuc

 

Język francuski

mgr Magdalena Domin

 

Język włoski

mgr Katarzyna Pniewska

 

Język rosyjski

mgr Ewa Partyka

mgr Marta Glapiak

 

Język łaciński

mgr Katarzyna Pniewska

 

Język hiszpański

mgr Edyta Wołowska

 

Historia

mgr Jadwiga Oleksak

mgr Kinga Adamska-Olejniczak

mgr Dariusz Adamski

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Krzystyniak

 

Wiedza o kulturze

mgr lic. Anna Gaidzik-Galon

mgr Katarzyna Pniewska

 

Matematyka

mgr Anita Jarominek

mgr inż. Dominika Derfla

mgr inż. Justyna Gajdzik

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marzena Kot-Zasada

 

Muzyka

mgr Monika Burdyszek

 

Plastyka

mgr Natalia Bednarz

 

Zajęcia techniczne

mgr Ewa Smolińska

 

Zajęcia artystyczne

- muzyczne

mgr Monika Burdyszek

- plastyczne

mgr Natalia Bednarz

 

Elementy informatyki (informatyka)

mgr Wojciech Szymański

 

Fizyka

mgr Agata Bladoszewska

mgr Aleksandra Stasz

 

Chemia

mgr Urszula Dramska

mgr Patrycja Malcharczyk

 

Geografia

mgr Bożena Wacławik

mgr Grzegorz Olejniczak

 

Biologia

mgr Izabela Wilk

mgr Justyna Pająk

 

Wychowanie fizyczne

mgr Izabela Dzienisiewicz

mgr Anna Hemmerling

mgr Łukasz Suder

mgr Piotr Szynkiewicz

mgr Grzegorz Olejniczak

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Beata Krzystyniak

 

Ekonomia w praktyce

mgr Beata Krzystyniak

 

Psychologia

mgr Dorota Krzyż

 

Religia

ks. mgr Artur Siewarga

ks. mgr Kazimierz Chechelski

ks. mgr Paweł Kosowski

ks. mgr Tadeusz Goryczka

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Beata Krzystyniak

mgr Alicja Podstolec