Szkoły:

Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio:

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio

ul. Niepokólczyckiego 31

41-813 Zabrze

tel/fax: 0048 32 272 2525

e-mail: sekretariat@zabrzesalezjanie.pl

www: www.zabrzesalezjanie.pl


Dyrekcja

ks. Andrzej Rolnik SDB – dyrektor szkoły

mgr Urszula Dramska – wicedyrektor szkoły


Dokumentacja:

(statut szkoły podstawowej, statut liceum, program wychowawczy i profilaktyki)


Przedmioty i nauczyciele

Wychowawcy klas


 Rada Rodziców:

Jarosław Oleszkiewicz  – przewodniczący


 Samorząd Uczniowski

   - przewodnicząc


Redaktor odpowiedzialny:

ks. Andrzej Rolnik SDB

e-mail:  sekretariat@zabrzesalezjanie.pl